Dom i mieszkanie

 • szeroka ochrona już w wariancie Standard
 • dodatkowe świadczenie za utracone pamiątki rodzinne do 2000 zł bez przedstawienia rachunków
 • ubezpieczenie zawsze według wartości odtworzeniowej

Samochód

 • bezpośrednia likwidacja szkód
 • brak redukcji sumy ubezpieczenia AC przy pierwszej szkodzie
 • auto assistance z sumą ubezpieczenia aż 20 000 zł
 • naprawa pojazdu według cen oryginalnych części

 Życie i zdrowie

 • stała składka mimo, że Twój wiek się zmienia
 • wysoka suma ubezpieczenia
 • ochrona ubezpieczeniowa już od następnego dnia po zawarciu polisy
 • dowolne kształtowanie sumy ubezpieczenia

 NNW

 • szerszy zakres ubezpieczenia od standardowych ofert na rynku
 • atrakcyjna składka
 • niższa składka na OC i AC auta oraz OC Rolnika
 • przejrzysty system uznawania uszczerbku na zdrowiu

 Ochrona Prawna

 • natychmiastowa pomoc prawnicza
 • bez limitu ilości prowadzonych spraw
 • dochodzenie odszkodowań z pomocą prawnika
 • wysokie sumy ubezpieczenia

 Podróż

 • taka sama stawka, niezależnie od miejsca pobytu
 • organizacja pomocy lekarskiej poza granicami kraju
 • pomoc tłumacza w urzędach, szpitalach, hotelu
 • składka niezmienna, niezależna od kursów walut

 Majątek

 • ochrona lokalu, laptopa, gotówki w kasie, mebli i towarów
 • laptop i telefon chronione także podczas podróży służbowych
 • szeroka lista klauzul do wyboru przez klienta

Samochód

 • bezpośrednia likwidacja szkód
 • brak redukcji sumy ubezpieczenia AC przy pierwszej szkodzie
 • auto assistance z sumą ubezpieczenia aż 20 000 zł
 • naprawa pojazdu według cen oryginalnych części

Ochrona Prawna

 • natychmiastowa pomoc prawnicza
 • bez limitu ilości prowadzonych spraw
 • dochodzenie odszkodowań z pomocą prawnika
 • wysokie sumy ubezpieczenia

Życie i zdrowie

 • grupowe ubezpieczenia NNW
 • program ochrony życia i zdrowia pracownika
 • dowolne kształtowanie zakresu ubezpieczenia
 • ubezpieczenia może obejmować małżonka i dzieci

OC dla średnich i dużych

 • ochrona przed odpowiedzialnością
 • ochrona również firm międzynarodowych
 • opcja klauzul dodatkowych

Ubezpieczenie
budynków oraz OC

 • opcja rozszerzenia ochrony o dodatkowe mienie
 • wysokie zniżki w przypadku posiadania innych polis
 • ochrona kompleksowa z pakietem Agro Dom

 Ochrona prawna

 • natychmiastowa pomoc prawnicza
 • bez limitu ilości prowadzonych spraw
 • dochodzenie odszkodowań z pomocą prawnika
 • wysokie sumy ubezpieczenia

 Sprzęt rolniczy

 • zabezpiecza przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyny
 • najszerszy zakres ubezpieczeń na rynku
 • bez potrąceń amortyzacji części maszyny

Uprawy

 • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
 • brak stosowania udziałów własnych
 • odpowiedzialność już od 8% ubytku w planie
 • najszerszy zakres ubezpieczeń zbóż

Życie i zdrowie

 • grupowe ubezpieczenia NNW
 • program ochrony życia i zdrowia pracownika
 • dowolne kształtowanie zakresu ubezpieczenia
 • ubezpieczenia może obejmować małżonka i dzieci

Formularz

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych przez Bank.

marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Formularz kontaktowy

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych przez Bank.

marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.