Informacje o banku

Bank Spółdzielczy w Więcborku prowadzi działalność w siedmiu oddziałach: w Więcborku, I Oddziale w Sępólnie Krajeńskim, II Oddziale w Sępólnie Krajeńskim, Sośnie, Wyrzysku, Kamieniu Krajeńskim i Chojnicach, w jednej Filii: w Sypniewie oraz trzech punktach kasowych: w Więcborku i dwóch w Chojnicach. W Banku zatrudnionych jest obecnie ok. 100 pracowników. Aktualny stan członków wynosi około 1.200 osób. Udział członkowski wynosi 712 zł.

Obecnie Zarząd Banku pracuje w składzie:

  • Adam Trzos – Prezes Zarządu
  • Teresa Krasicka – Wiceprezes Zarządu
  • Miłosz Oczki – Wiceprezes Zarządu
  • Tomasz Dobrowolski – Wiceprezes Zarządu

Radę Nadzorcza tworzą:

  • Roman Starzecki – Przewodniczący Rady
  • Sławomir Narloch – Z-ca Przewodniczącego Rady
  • Celina Chrapkowska – Sekretarz Rady
  • oraz Członkowie Rady: Rafał Fąs, Zygmunt Głąb, Piotr Koźlikowski, Barbara Letka.

Bank oferuje dziś najnowsze, na europejskim poziomie modele komputerowej obsługi klienta: systemy ELIXIR, HOME BANKING i SMS BANKING gwarantujące pewność i bezpieczeństwo i przede wszystkim wygodę klientów. Wszystkie placówki BS połączone są ze sobą systemem ON-LINE. Wszystkie placówki wyposażono w bankomaty, co pozwoliło na wyeliminowanie kolejek przy okienkach kasowych. Oferujemy bardzo szeroki zakres produktów bankowych. Wypada wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie działalności Banku. Otóż kultywowane są idee, które przyświecały pionierom spółdzielczości bankowej, a dotyczące wspierania lokalnego życia kulturalnego i gospodarczego na wielu różnych płaszczyznach, co sprawia, że Bank Spółdzielczy pozostaje bardzo ważnym ogniwem cementującym społeczność naszego regionu. Bank Spółdzielczy w Więcborku zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej od początku jej istnienia.

Poniżej przedstawiamy aktualne dane o banku

Ujawnienie informacji na 31.12.2017 r.

Bilans Banku na 31.12.2017 r.

Rachunek zysków i strat na 31.12.2017 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta na 31.12.2017 r.

Struktura organizacyjna

Informacja o przedsiębiorcach

Opis systemu kontroli wewnętrznej

Zasady polityki informacyjnej

Polityka ładu korporacyjnego

Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego na 31.12.2017 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy

Wykaz podstaw prawnych dla przechowywania danych klientów

 

Działalność społeczna

Bank Spółdzielczy w Więcborku każdego roku angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia organizowane w najbliższej okolicy.

Na terenie powiatu organizowane są corocznie zawody sportowe, m.in. biegi, turnieje piłki plażowej i siatkowej o puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Więcborku.

Bank zapewnia również wiele atrakcji podczas festynów, pikników, czy dożynek. Wspieramy także naukę oszczędzania wśród uczniów okolicznych szkół poprzez SKO.

Zapraszamy do odwiedzenia strony z galerią: działalność społeczna , gdzie znajdują się artykuły z przedsięwzięć społecznych w które zaangażowany był Bank.

Historia

W dniu 21 października 1907 roku w Więcborku, grupa miejscowych i okolicznych polskich działaczy gospodarczych postanowiła założyć spółkę pod nazwą Bank Ludowy. Inicjatywa ta służyć miała obronie polskiego stanu posiadania przed zaborczością władz pruskich, walce z lichwą, podnoszeniu świadomości społecznej i narodowej, i rozwijaniu kultury Polskiej. W zebraniu tym uczestniczył Patron. Ks. Piotr Wawrzyniak – proboszcz z Mogilna, który w obronie polskości, właśnie na niwie gospodarczej pokładał nadzieję na ocalenie tożsamości narodu. Pierwszym dyrektorem Banku został ks. Julian Flack z Zabartowa, natomiast prezesem Rady Nadzorczej – ks. Stanisław Wojciechowski z Wąwelna. Udział członkowski ustalono na niemałą jak na owe czasy kwotę 500 marek. 6 listopada 1907 roku w Sądzie Grodzkim w Więcborku nastąpiła rejestracja Banku. Dwa lata później Bank zrzeszał 62 członków. W ciągu następnych lat ich liczba trzykrotnie wzrosła. Działalność Banku trwała bez przerwy aż do chwili odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwsze lata w odrodzonej Polsce były dla więcborskiego BL bardzo trudne. Skutki wojny, szalejąca inflacja, dewaluacja pieniądza, niestabilna sytuacja gospodarcza państwa – wszystko to stanowiło zagrożenie dla działalności i rozwoju Banku. Światowy kryzys gospodarczy początku lat trzydziestych – którego skutki boleśnie odczuło zwłaszcza rolnictwo – sprawił, że Bank coraz częściej wykazywał stratę. W tym czasie klientami Banku Ludowego w Więcborku byli głównie obywatele z klas posiadających, gdyż ludności uboższej nie stać było ani na wpłacenie udziału członkowskiego (500 zł), ani na korzystanie z kredytów. Ostatnim Dyrektorem Banku przed wybuchem II wojny światowej był Bronisław Nierzwicki. Podczas okupacji Bank został zlikwidowany, a jego majątek zagrabiony przez okupanta. Kilka miesięcy po wyzwoleniu reaktywowano działalność Banku, pod nazwą „Bank Ludowy – Spółdzielnia w Więcborku” Oficjalne otwarcie nastąpiło 31 października 1945 r., a jego Dyrektorem został ponownie Bronisław Nierzwicki. W 1946 roku Bank zrzeszał 44 członków, a pięć lat później (1951) członkami było już 500 osób. W 1957 r. nastąpiła zmiana nazwy na „Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkową” zaś w 1961 r. na „Bank Ludowy w Więcborku”. Zrzeszał on wtedy 1954 członków. Bank obsługiwał klientów poprzez centralę w Więcborku oraz punkty kasowe w Sypniewie, Sośnie i Wąwelnie. Od 1972 roku do 1991 r., czyli przez prawie 20 lat Bankiem kierował Kazimierz Szymański. Za jego kadencji wybudowana została nowa siedziba Banku (1979 r.) na Rynku Miejskim. W 1974 r. nastąpiła też kolejna zmiana nazwy na „Bank Spółdzielczy”. Rok wcześniej dotychczasowa filia w Sośnie stała się samodzielnym Bankiem. W tym okresie Bank znacznie poszerzył zakres usług poprzez przejęcie obsługi kredytowej gospodarstw rolnych i miejscowych jednostek budżetowych. W 1989 roku Bank został uznany jednym z najlepszych w ówczesnym województwie bydgoskim. Reformy i zmiany ustrojowe lat 1989-1990 oraz kolejne lata coraz ostrzejszej konkurencji i walki o klienta wymusiły konieczność dalszych przekształceń i ciągłego unowocześniania oferowanych usług. Więcborski Bank stał się współzałożycielem i akcjonariuszem pierwszego niepaństwowego banku regionalnego w Polsce – Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu. W 1996 r. Zebrania Przedstawicieli BS w Więcborku i Banku Spółdzielczego w Sośnie zadecydowały o połączeniu się. Celem była poprawa bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez wzmocnienie kapitałowe i obniżenie kosztów. W tymże roku uruchomiona została filia Banku w Sępólnie i punkt kasowy w Kamieniu Krajeńskim w miejsce upadłego Banku Spółdzielczego w Sępólnie Krajeńskim. Rok później, w październiku 1997 r. przeprowadzona została fuzja z Bankiem Spółdzielczym w Wyrzysku. Jego członkowie, na Zebraniu Przedstawicieli zadecydowali, że mały bank rolniczy nie ma możliwości rozwoju bez silnego partnera. Dzieje wyrzyskiej placówki sięgają roku 1901, kiedy to 29 września, z inicjatywy ks. dr Skrzydłowskiego odbyło się zebranie organizacyjne, efektem którego było powstanie „Banku Ludowego w Wyrzysku” zarejestrowanego pod tą nazwą w dniu 4 października 1901 roku. Długoletnie tradycje Banków w Wyrzysku i Więcborku tworzą wspólny rodowód historyczny i dlatego też w 2001 roku obchodzono uroczyście 100-lecie działalności Banku Spółdzielczego w Więcborku na terenie gminy Wyrzysk.

Formularz

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych przez Bank.

marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Formularz kontaktowy

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych przez Bank.

marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.