Informacje o banku

Bank Spółdzielczy w Więcborku prowadzi działalność w siedmiu oddziałach: w Więcborku, I Oddziale w Sępólnie Krajeńskim, II Oddziale w Sępólnie Krajeńskim, Sośnie, Wyrzysku, Kamieniu Krajeńskim i Chojnicach, w jednej Filii: w Sypniewie oraz trzech punktach kasowych: w Więcborku i dwóch w Chojnicach. W Banku zatrudnionych jest obecnie ok. 100 pracowników. Aktualny stan członków wynosi około 1.200 osób. Udział członkowski wynosi 712 zł.

Obecnie Zarząd Banku pracuje w składzie:

  • Adam Trzos – Prezes Zarządu
  • Teresa Krasicka – Wiceprezes Zarządu
  • Miłosz Oczki – Wiceprezes Zarządu
  • Tomasz Dobrowolski – Wiceprezes Zarządu

Radę Nadzorcza tworzą:

  • Roman Starzecki – Przewodniczący Rady
  • Sławomir Narloch – Z-ca Przewodniczącego Rady
  • Celina Chrapkowska – Sekretarz Rady
  • oraz Członkowie Rady: Rafał Fąs, Zygmunt Głąb, Piotr Koźlikowski, Barbara Letka.

Bank oferuje dziś najnowsze, na europejskim poziomie modele komputerowej obsługi klienta: systemy ELIXIR, HOME BANKING i SMS BANKING gwarantujące pewność i bezpieczeństwo i przede wszystkim wygodę klientów. Wszystkie placówki BS połączone są ze sobą systemem ON-LINE. Wszystkie placówki wyposażono w bankomaty, co pozwoliło na wyeliminowanie kolejek przy okienkach kasowych. Oferujemy bardzo szeroki zakres produktów bankowych. Wypada wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie działalności Banku. Otóż kultywowane są idee, które przyświecały pionierom spółdzielczości bankowej, a dotyczące wspierania lokalnego życia kulturalnego i gospodarczego na wielu różnych płaszczyznach, co sprawia, że Bank Spółdzielczy pozostaje bardzo ważnym ogniwem cementującym społeczność naszego regionu. Bank Spółdzielczy w Więcborku zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej od początku jej istnienia.

Poniżej przedstawiamy aktualne dane o banku

Ujawnienie informacji na 31.12.2017 r.

Bilans Banku na 31.12.2017 r.

Rachunek zysków i strat na 31.12.2017 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta na 31.12.2017 r.

Struktura organizacyjna

Informacja o przedsiębiorcach

Opis systemu kontroli wewnętrznej

Zasady polityki informacyjnej

Polityka ładu korporacyjnego

Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego na 31.12.2017 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy

Wykaz podstaw prawnych dla przechowywania danych klientów

 

Działalność społeczna

Bank Spółdzielczy w Więcborku każdego roku angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia organizowane w najbliższej okolicy.

Na terenie powiatu organizowane są corocznie zawody sportowe, m.in. biegi, turnieje piłki plażowej i siatkowej o puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Więcborku.

Bank zapewnia również wiele atrakcji podczas festynów, pikników, czy dożynek. Wspieramy także naukę oszczędzania wśród uczniów okolicznych szkół poprzez SKO.

Zapraszamy do odwiedzenia strony z galerią: działalność społeczna , gdzie znajdują się artykuły z przedsięwzięć społecznych w które zaangażowany był Bank.

Historia

W dniu 21 października 1907 roku w Więcborku, grupa miejscowych i okolicznych polskich działaczy gospodarczych postanowiła założyć spółkę pod nazwą Bank Ludowy. Inicjatywa ta służyć miała obronie polskiego stanu posiadania przed zaborczością władz pruskich, walce z lichwą, podnoszeniu świadomości społecznej i narodowej, i rozwijaniu kultury Polskiej. W zebraniu tym uczestniczył Patron. Ks. Piotr Wawrzyniak – proboszcz z Mogilna, który w obronie polskości, właśnie na niwie gospodarczej pokładał nadzieję na ocalenie tożsamości narodu. Pierwszym dyrektorem Banku został ks. Julian Flack z Zabartowa, natomiast prezesem Rady Nadzorczej – ks. Stanisław Wojciechowski z Wąwelna. Udział członkowski ustalono na niemałą jak na owe czasy kwotę 500 marek. 6 listopada 1907 roku w Sądzie Grodzkim w Więcborku nastąpiła rejestracja Banku. Dwa lata później Bank zrzeszał 62 członków. W ciągu następnych lat ich liczba trzykrotnie wzrosła. Działalność Banku trwała bez przerwy aż do chwili odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwsze lata w odrodzonej Polsce były dla więcborskiego BL bardzo trudne. Skutki wojny, szalejąca inflacja, dewaluacja pieniądza, niestabilna sytuacja gospodarcza państwa – wszystko to stanowiło zagrożenie dla działalności i rozwoju Banku. Światowy kryzys gospodarczy początku lat trzydziestych – którego skutki boleśnie odczuło zwłaszcza rolnictwo – sprawił, że Bank coraz częściej wykazywał stratę. W tym czasie klientami Banku Ludowego w Więcborku byli głównie obywatele z klas posiadających, gdyż ludności uboższej nie stać było ani na wpłacenie udziału członkowskiego (500 zł), ani na korzystanie z kredytów. Ostatnim Dyrektorem Banku przed wybuchem II wojny światowej był Bronisław Nierzwicki. Podczas okupacji Bank został zlikwidowany, a jego majątek zagrabiony przez okupanta. Kilka miesięcy po wyzwoleniu reaktywowano działalność Banku, pod nazwą „Bank Ludowy – Spółdzielnia w Więcborku” Oficjalne otwarcie nastąpiło 31 października 1945 r., a jego Dyrektorem został ponownie Bronisław Nierzwicki. W 1946 roku Bank zrzeszał 44 członków, a pięć lat później (1951) członkami było już 500 osób. W 1957 r. nastąpiła zmiana nazwy na „Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkową” zaś w 1961 r. na „Bank Ludowy w Więcborku”. Zrzeszał on wtedy 1954 członków. Bank obsługiwał klientów poprzez centralę w Więcborku oraz punkty kasowe w Sypniewie, Sośnie i Wąwelnie. Od 1972 roku do 1991 r., czyli przez prawie 20 lat Bankiem kierował Kazimierz Szymański. Za jego kadencji wybudowana została nowa siedziba Banku (1979 r.) na Rynku Miejskim. W 1974 r. nastąpiła też kolejna zmiana nazwy na „Bank Spółdzielczy”. Rok wcześniej dotychczasowa filia w Sośnie stała się samodzielnym Bankiem. W tym okresie Bank znacznie poszerzył zakres usług poprzez przejęcie obsługi kredytowej gospodarstw rolnych i miejscowych jednostek budżetowych. W 1989 roku Bank został uznany jednym z najlepszych w ówczesnym województwie bydgoskim. Reformy i zmiany ustrojowe lat 1989-1990 oraz kolejne lata coraz ostrzejszej konkurencji i walki o klienta wymusiły konieczność dalszych przekształceń i ciągłego unowocześniania oferowanych usług. Więcborski Bank stał się współzałożycielem i akcjonariuszem pierwszego niepaństwowego banku regionalnego w Polsce – Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu. W 1996 r. Zebrania Przedstawicieli BS w Więcborku i Banku Spółdzielczego w Sośnie zadecydowały o połączeniu się. Celem była poprawa bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez wzmocnienie kapitałowe i obniżenie kosztów. W tymże roku uruchomiona została filia Banku w Sępólnie i punkt kasowy w Kamieniu Krajeńskim w miejsce upadłego Banku Spółdzielczego w Sępólnie Krajeńskim. Rok później, w październiku 1997 r. przeprowadzona została fuzja z Bankiem Spółdzielczym w Wyrzysku. Jego członkowie, na Zebraniu Przedstawicieli zadecydowali, że mały bank rolniczy nie ma możliwości rozwoju bez silnego partnera. Dzieje wyrzyskiej placówki sięgają roku 1901, kiedy to 29 września, z inicjatywy ks. dr Skrzydłowskiego odbyło się zebranie organizacyjne, efektem którego było powstanie „Banku Ludowego w Wyrzysku” zarejestrowanego pod tą nazwą w dniu 4 października 1901 roku. Długoletnie tradycje Banków w Wyrzysku i Więcborku tworzą wspólny rodowód historyczny i dlatego też w 2001 roku obchodzono uroczyście 100-lecie działalności Banku Spółdzielczego w Więcborku na terenie gminy Wyrzysk.

Formularz

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych przez Bank.

marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Formularz kontaktowy

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych przez Bank.

marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Strona internetowa Banku SGB wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close