INFORMACJE O BANKU

     Bank Spółdzielczy w Więcborku prowadzi działalność w siedmiu oddziałach: w Więcborku, I Oddziale w Sępólnie Krajeńskim, II Oddziale w Sępólnie Krajeńskim, Sośnie, Wyrzysku, Kamieniu Krajeńskim i Chojnicach, w trzech Filiach: w Sypniewie, Białośliwiu i Pile oraz czterech punktach kasowych: w Sępólnie Krajeńskim, Więcborku i dwóch w Chojnicach. W Banku zatrudnionych jest obecnie ok. 100 pracowników. Aktualny stan członków wynosi około 1.200 osób. Udział członkowski wynosi 610 zł.

Obecnie Zarząd Banku pracuje w składzie:

  • Adam Trzos - Prezes Zarządu
  • Teresa Krasicka - Wiceprezes Zarządu
  • Miłosz Oczki - Wiceprezes Zarządu
  • Tomasz Dobrowolski - Wiceprezes Zarządu

Radę Nadzorcza tworzą:

  • Roman Starzecki - Przewodniczący Rady
  • Sławomir Narloch - Z-ca Przewodniczącego Rady
  • Celina Chrapkowska - Sekretarz Rady
  • oraz Członkowie Rady: Rafał Fąs, Zygmunt Głąb, Piotr Koźlikowski, Barbara Letka.

     Bank oferuje dziś najnowsze, na europejskim poziomie modele komputerowej obsługi klienta: systemy ELIXIR, HOME BANKING i SMS BANKING gwarantujące pewność i bezpieczeństwo i przede wszystkim wygodę klientów. Wszystkie placówki BS połączone są ze sobą systemem ON-LINE. Placówki w Więcborku, Sypniewie, Sępólnie, Sośnie, Wyrzysku, Kamieniu, Chojnicach i Charzykowy wyposażono w bankomaty, co pozwoliło na wyeliminowanie kolejek przy okienkach kasowych. Oferujemy bardzo szeroki zakres produktów bankowych.

     Wypada wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie działalności Banku. Otóż kultywowane są idee, które przyświecały pionierom spółdzielczości bankowej, a dotyczące wspierania lokalnego życia kulturalnego i gospodarczego na wielu różnych płaszczyznach, co sprawia, że Bank Spółdzielczy pozostaje bardzo ważnym ogniwem cementującym społeczność naszego regionu.

     Aktualnie Bank działa na terenie powiatu sępoleńskiego i pilskiego oraz: tucholskiego, chojnickiego, człuchowskiego, nakielskiego, bydgoskiego, złotowskiego, wałeckiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego.

     Bank Spółdzielczy w Więcborku zrzeszony jest w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA w Poznaniu od początku jego istnienia.

Z tytułu prowadzonej działalności Bank corocznie wypracowuje zysk.


Poniżej przedstawiamy dane finansowe
na dzień 31 grudnia 2013. bilans.pdf      Bilans

 profilryzyka.pdf      Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału

 rzs.pdf      Rachunek Zysków i Strat


 

Polityka ładu korporacyjnego Politykaladukorporacyjnego.pdf

virtualnetia.com | tworzenie stron