Kredyt gruntowy

Co oferujemy:

 • Na dowolny cel związany z działalnością rolniczą
 • Bez konieczności dokumentowania przeznaczenia środków pochodzących z przyznanego kredytu
 • Kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomościach rolnych lub leśnych
 • Okres kredytowania 5 lat z możliwością odnowienia na kolejny okres bez konieczności spłaty kapitału
 • Możliwość wypłaty transz kredytu w dowolnym momencie
 • Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę powodując odnowienie kredytu o kwotę dokonanej spłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania
 • Odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty
 • Możliwość zwiększenia kwoty limitu w ciągu 30 minut od złożenia wniosku
 • Możliwość dokonania całkowitej spłaty i zakończenia kredytu w dowolnym momencie bez dodatkowych kosztów

 

Z kredytu możesz skorzystać gdy:

 • Prowadzisz działalność rolniczą, będąc właścicielem/współwłaścicielem gruntów rolnych lub gruntów leśnych
 • Posiadasz udokumentowany tytuł prawny do nieruchomości rolnej lub leśnej
 • Nieruchomość mająca stanowić zabezpieczenie kredytu ma urządzoną księgę wieczystą
 • Posiadasz zdolność kredytową
 • Regulujesz terminowo zobowiązania podatkowe i ubezpieczeniowe
 • Nie jest prowadzona wobec Ciebie egzekucja

 

 

Formularz

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych przez Bank.

marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Formularz kontaktowy

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych przez Bank.

marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.