Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Więcborku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarancjami są objęte środki pieniężne o równoważności w złotych do 100.000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w Banku. Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równoważności w złotych 100.000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Formularz

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych przez Bank.

marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Formularz kontaktowy

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych przez Bank.

marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.