Kredyt w ROR

Co oferujemy:

 • Dowolny cel konsumpcyjny kredytu
 • Dostęp do gotówki w każdej chwili
 • Kredyt udzielany na okres 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres
 • Kwota udzielonego kredytu zależna od wielkości przeciętnych miesięcznych wpływów na rachunek, maksymalnie 50.000 zł
 • Każda wpłata zmniejsza saldo zadłużenia
 • Odsetki pobierane automatycznie ostatniego dnia miesiąca naliczane są tylko od wykorzystanej części przyznanego limitu

 

Z kredytu możesz skorzystać gdy:

 • Posiadasz ROR w Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy lub zawarłeś umowę o prowadzenie rachunku, do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas Posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku podpisaną elektronicznie lub poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał
 • Na ROR przekazywane są comiesięczne dochody z tytułu zatrudnienia lub innego stałego źródła
 • Nie spowodowałeś niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a w przypadku spowodowania powstania takiego salda, to zostało ono uregulowane w ciągu 14 dni
 • Nie korzystasz z debetu dopuszczalnego w ROR (na podstawie umowy ROR lub umowy kredytu)
 • Posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych
 • Posiadasz zdolność kredytową

 

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,63%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3.000,00 zł, okres obowiązywania umowy 60 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 4.769,20 zł, oprocentowanie stałe 10%, całkowity koszt kredytu 1.769,20 zł (w tym: opłata administracyjna 10 zł, prowizje i opłaty 50 zł, prowizja za odnowienie kredytu za cały okres kredytowania ? 200 zł, odsetki 1.499,20 zł, koszty ustanowienia i zwolnienia zabezpieczeń 10 zł, ubezpieczenie 0 zł, usługi dodatkowe 0 zł), przy spłacie części odsetkowej w 60 miesięcznych ratach oraz części kapitałowej (3.000 zł) na koniec okresu kredytowania. Kalkulacja została dokonana na dzień 25.06.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Formularz

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych przez Bank.

marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Formularz kontaktowy

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych przez Bank.

marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.