Nieruchomość na sprzedaż – licytacja komornicza

Bank Spółdzielczy w Więcborku zaprasza do licytacji komorniczych następujących nieruchomości:

L.p. Data licytacji KW Nr działki Lokalizacja Nieruchomość

1.

2018-10-24

BY2T/00025667/5

9/3

Górowatki

Grunty 18,27 ha (IV klasa)

2.

2018-10-24

BY2T/00023458/3

366/1

Zakrzewek

Grunty 4,83 ha (przewaga IV klasa)

3.

2018-10-24

BY2T/00012026/6

193/10

Lubcza

Działka niezabudowana nad jeziorem Baba 1,6 ha

Lokalizacja nieruchomości wg numeracji z powyższej tabeli:

Opisy oraz obwieszczenia poszczególnych lokalizacji:

1. Górowatki, Grunty 18,27 ha (IV klasa)

Obwieszczenie o licytacji  <-kliknij

2. Zakrzewek, grunty 4,83 ha (przewaga IV klasa)

Obwieszczenie o licytacji <-kliknij

3. Lubcza, działka niezabudowana nad jeziorem Baba 1,6 ha

Obwieszczenie o licytacji <-kliknij

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z kancelarii komornika licytujący, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, będą musieli potwierdzić spełnienie warunków niezbędnych do nabycia nieruchomości rolnych i przedłożyć:

1. Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, na których przez okres co najmniej ostatnich 5 lat było prowadzone gospodarstwo – oświadczenie to nie wymaga poświadczenia wójta/burmistrza/prezydenta miasta,

Wzór oświadczenia o powierzchni użytków rolnych, na których przez okres co najmniej ostatnich 5 lat było prowadzone gospodarstwo

Wzór oświadczenia o powierzchni użytków rolnych, na których przez okres co najmniej ostatnich 5 lat było prowadzone gospodarstwo

2. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz z wskazaniem powierzchni gospodarstwa w danej gminie – poświadczonego przez wójta /burmistrza/ prezydenta miasta (należy zgłosić się z tym oświadczeniem do referatu gospodarki komunalnej i rolnictwa / referatu ds. rolnictwa , ochrony środowiska i dróg),

Wzór oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz z wskazaniem powierzchni gospodarstwa w danej gminie

Wzór oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz z wskazaniem powierzchni gospodarstwa w danej gminie

3. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład obecnie prowadzonego gospodarstwa rolnego – w tym celu licytujący winien udać się do referatu spraw obywatelskich / ewidencji ludności,

4. Potwierdzenie ukończenia szkoły (ostatniej jaką ukończył licytujący np. podstawowej, gimnazjum, zasadniczej zawodowej, średniej, wyższej),

Bank Spółdzielczy w Więcborku informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o kredyt na zakup powyższych nieruchomości na preferencyjnych warunkach. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kredytu zapraszamy do naszych oddziałów. W oddziałach otrzymacie Państwo również informacje na temat kwestii formalnych, związanych z udziałem w licytacji (wykaz niezbędnych dokumentów określono w obwieszczeniach o licytacjach).

Informujemy, że zgodnie z postanowieniem art. 1003 § 2 kpc nabycie nieruchomości podczas licytacji komorniczej stanowi podstawę wykreślenia obciążeń hipotecznych.

Treść Rozdz. 8 kpc dot. przysądzenia własności nieruchomości nabytej w postępowaniu egzekucyjnym.

Formularz kontaktowy

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych przez Bank.

marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.