Nieruchomość na sprzedaż – licytacja komornicza

Bank Spółdzielczy w Więcborku zaprasza do licytacji komorniczych następujących nieruchomości:

L.p. Data licytacji KW Nr działki Lokalizacja Nieruchomość

1.

2018-10-24

BY2T/00025667/5

9/3

Górowatki

Grunty 18,27 ha (IV klasa)

2.

2018-10-24

BY2T/00023458/3

366/1

Zakrzewek

Grunty 4,83 ha (przewaga IV klasa)

3.

2018-10-24

BY2T/00012026/6

193/10

Lubcza

Działka niezabudowana nad jeziorem Baba 1,6 ha

Lokalizacja nieruchomości wg numeracji z powyższej tabeli:

Opisy oraz obwieszczenia poszczególnych lokalizacji:

1. Górowatki, Grunty 18,27 ha (IV klasa)

Obwieszczenie o licytacji  <-kliknij

2. Zakrzewek, grunty 4,83 ha (przewaga IV klasa)

Obwieszczenie o licytacji <-kliknij

3. Lubcza, działka niezabudowana nad jeziorem Baba 1,6 ha

Obwieszczenie o licytacji <-kliknij

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z kancelarii komornika licytujący, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, będą musieli potwierdzić spełnienie warunków niezbędnych do nabycia nieruchomości rolnych i przedłożyć:

1. Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, na których przez okres co najmniej ostatnich 5 lat było prowadzone gospodarstwo – oświadczenie to nie wymaga poświadczenia wójta/burmistrza/prezydenta miasta,

Wzór oświadczenia o powierzchni użytków rolnych, na których przez okres co najmniej ostatnich 5 lat było prowadzone gospodarstwo

Wzór oświadczenia o powierzchni użytków rolnych, na których przez okres co najmniej ostatnich 5 lat było prowadzone gospodarstwo

2. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz z wskazaniem powierzchni gospodarstwa w danej gminie – poświadczonego przez wójta /burmistrza/ prezydenta miasta (należy zgłosić się z tym oświadczeniem do referatu gospodarki komunalnej i rolnictwa / referatu ds. rolnictwa , ochrony środowiska i dróg),

Wzór oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz z wskazaniem powierzchni gospodarstwa w danej gminie

Wzór oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz z wskazaniem powierzchni gospodarstwa w danej gminie

3. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład obecnie prowadzonego gospodarstwa rolnego – w tym celu licytujący winien udać się do referatu spraw obywatelskich / ewidencji ludności,

4. Potwierdzenie ukończenia szkoły (ostatniej jaką ukończył licytujący np. podstawowej, gimnazjum, zasadniczej zawodowej, średniej, wyższej),

Bank Spółdzielczy w Więcborku informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o kredyt na zakup powyższych nieruchomości na preferencyjnych warunkach. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kredytu zapraszamy do naszych oddziałów. W oddziałach otrzymacie Państwo również informacje na temat kwestii formalnych, związanych z udziałem w licytacji (wykaz niezbędnych dokumentów określono w obwieszczeniach o licytacjach).

Informujemy, że zgodnie z postanowieniem art. 1003 § 2 kpc nabycie nieruchomości podczas licytacji komorniczej stanowi podstawę wykreślenia obciążeń hipotecznych.

Treść Rozdz. 8 kpc dot. przysądzenia własności nieruchomości nabytej w postępowaniu egzekucyjnym.

Formularz kontaktowy

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych przez Bank.

marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Strona internetowa Banku SGB wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close